Wyróżniony wpis

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

  KOMUNIKAT
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2020/2021

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Pelplin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

Czytaj dalej

Wyróżniony wpis

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że w roku 2020 wypłaty gotówkowe na niżej wymienione świadczenia wypłacane będą w Banku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram wypłat gotówkowych na rok 2020 – świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny. Poszczególne świadczenia przysługujące rodzinie, wypłacane będą razem w jednym dniu.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji wypłat powyższych świadczeń zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych.

Ogłoszenie do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne prowadzonym na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Na  „Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na Rzecz Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pelplin- Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie”.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania w formacie pdf: tutaj.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie realizowane od 01.12.2020 r.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które będzie wydawane od 01.12.2020 r.   przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Nr kontaktowy 58 536 12 47

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o ogłoszeniu zamówienia na usługi społeczne „Świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021”.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania w formacie pdf: tutaj.

APLIKACJA „KWARANTANNA DOMOWA”

POLICJANCI PRZYPOMINAJĄ O OBOWIĄZKU KORZYSTANIA Z APLIKACJI KWARANTANNA DOMOWA

nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku powołał do życia specjalne „call center”, z którego młodzi policjanci dzwonią do osób objętych kwarantanną domową. Funkcjonariusze przypominają o obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest dotarcie do dużej ilości osób i bezpośrednia informacja o możliwościach jakie niesie ze sobą ta bezpłatna aplikacja.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński podjął decyzję o stworzeniu specjalnego „call center”, z którego funkcjonariusze dzwonią do osób objętych kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa. Do tego zadania zostali skierowani młodzi policjanci czekający obecnie na szkolenie podstawowe. Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku każdego dnia kontaktują się telefonicznie z osobami w kwarantannie i przypominają o obowiązku prawnym korzystania ze specjalnej, darmowej aplikacji na telefony komórkowe – KWARANTANNA DOMOWA. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi policjanci już od 30 września rozmawiają z osobami, które są w izolacji i przedstawiają możliwości jakie niesie ze sobą używanie tego „narzędzia”, podkreślają, że bardzo odciąża to policjantów, którzy prowadzą kontrole osób na kwarantannie. Walka z wirusem to nasza wspólna sprawa i tylko razem, w dyscyplinie sanitarne,j możemy go pokonać.

 

PRZYPOMINAMY!

 

Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację „Kwarantanna domowa”. Korzystanie z niej to Twój OBOWIĄZEK!

 

To Twój obowiązek

 

Obowiązkową 10-dniową kwarantanną obejmowane są osoby wjeżdżające do Polski z zagranicy oraz te, które miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Zasady kwarantanny są ściśle określone. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym odbywają kwarantannę. W przestrzeganiu tych zasad pomaga aplikacja „Kwarantanna domowa”. Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek z niej korzystać.

 

– To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią. W nadzorze nad poprawnym odbywaniem kwarantanny pomagają nam nowe technologie, które wykorzystujemy w naszej aplikacji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Można ją pobrać ze sklepów Google Play lub App Store – dodaje szef MC.

 

Oto jak działa.

 

Osoba obejmowana obowiązkową kwarantanną, np. przy przekraczaniu granicy, wypełnia formularz lokalizacyjny. Deklaruje w nim miejsce odbywania kwarantanny i podaje swój numer telefonu. Dane trafiają do systemu, a później do naszej aplikacji.

 

W tym momencie (po dotarciu danych do systemu naszej aplikacji) osoba objęta kwarantanną dostaje SMS-a z informacją o obowiązku zainstalowania i korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa.

 

Najpierw SMS, później aktywacja

 

WAŻNE! Najpierw SMS, później aktywacja. Otrzymanie SMSa jest kluczowe. To znak, że dane osoby objętej kwarantanną są w naszej bazie i że może rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplikację aktywuj po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

 

SMS dotarł. Można pobrać aplikację. Jak to zrobić?

 

To zależy od telefonu, którego używacie. Jeśli korzystacie z telefonu systemem Android – znajdziecie ją w sklepie Google Play. Jeśli Wasz smartfon to iOS, zajrzyjcie do App Store. Niezależnie od modelu telefonu, sklepy znajdziecie na jego pulpicie. Będąc w sklepie, w polu wyszukiwania wpiszcie nazwę aplikacji, czyli Kwarantanna domowa. Po jej wyszukaniu kliknijcie w przycisk „Instaluj”.

 

Czas na aktywację aplikacji. Zrobicie to za pomocą numeru telefonu. Wasze konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymacie w wiadomości SMS.

 

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniecie zadanie. Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia („selfie”). Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne. Jest bardzo ważne. To do niego system będzie porównywał każde kolejne zdjęcie, które zrobicie w trakcie korzystania z aplikacji.

 

Foto na start

 

Wykonanie pierwszego zadania to formalne rozpoczęcia korzystania z apki. Od tego momentu czekajcie na kolejne zadania. Zawsze są takie same – to prośby o zrobienie i przesłanie zdjęcia. Każdego dnia dostaniecie do wykonania kilka takich zadań. SMS-y przyjdą o różnych porach.

 

– W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że to na pewno ta konkretna osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

 

Na wykonanie zadania macie 20 minut. Niewykonanie zadania w tym czasie to znak dla służb, by sprawdziły, czy nie łamiecie zasad odbywania kwarantanny.

 

Wizyty policji możecie się spodziewać w dowolnym momencie kwarantanny. Aplikacja ich nie zastępuje, ale uzupełnia.

 

WAŻNE! Będąc na kwarantannie nie zapominajcie o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Sprawdzajcie SMS-y.

 

Pomóż sobie, pomóż innym

 

Nasza aplikacja to nie tylko pomoc dla służb, które odpowiadają za kontrolę odbywania kwarantanny, ale i spora pomoc także dla jej użytkowników.

 

– Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się też z pracownikiem socjalnym – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Użytkownicy apki mają też szybki dostęp do niezbędnych – pomocnych w czasie kwarantanny – informacji i przygotowanej specjalnie dla nich infolinii. Kilka dni temu uzupełniliśmy ją także o moduł samokontroli stanu zdrowia – dodaje szef MC.

 

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię – 22 165 57 44.

 

Zadbaj o siebie i innych korzystając z aplikacji „Kwarantanna domowa”.