Wyróżniony wpis

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

  KOMUNIKAT
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2020/2021

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Pelplin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

Czytaj dalej

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w maju 2021 r.:
A-J  11-05-2021 r.
K-P 12-05-2021 r.
R-Ż 13-05-2021 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. mleko UHT
2. pasztet drobiowy
3. makaron jajeczny
4. szynka wieprzowa
5. miód nektarowy
6. herbatniki maślane
7. fasolka po bretońsku
8. mus jabłkowy

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w kwietniu 2021 r.:
A-J  12-04-2021 r.
K-P 13-04-2021 r.
R-Ż 14-04-2021 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. ser podpuszczkowy
2. mus jabłkowy
3. buraczki wiórki
4. herbatniki maślane
5. miód nektarowy
6. mleko UHT
7. groszek z marchewką
8. szynka wieprzowa

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.