Nabór wniosków

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2017 r. można składać do dnia 10.02.2017 r. godz. 14:00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wzór wniosku w formacie doc.
Wzór wniosku w formacie pdf.

Przewodniczący Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Tomasz Czerwiński

Monitoring służb w terenie – ZIMA!

W dniu 9 stycznia 2016 r., po raz kolejny służby gminne składające się ze strażników miejskich i pracowników socjalnych, od godzin porannych kontrolowały teren Pelplina oraz teren wiejski pod kątem zagrożeń jakie niesie zima.

Rozeznanie dotyczyło przede wszystkim sprawdzenia, czy na terenach działkowych, pustostanach i innych miejscach, nie przebywają osoby bezdomne. Przeprowadzono szereg rozmów z sołtysami, mieszkańcami wsi i miasta. Ustalono, że dalej obowiązują zasady wzajemnego powiadamiania służb o osobach bezdomnych, samotnych, wymagających wsparcia, zwłaszcza
w okresie zimowym. Prosimy mieszkańców naszej gminy o reagowanie na zagrożenia. Taka postawa zapobiegnie nieszczęściu jakim jest utrata zdrowia lub życia z powodu wychłodzenia organizmu.

copy-of-img_20170109_122750 img_20170109_103041 img_20170109_105859

Zniżka za odpady dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 9 lutego 2016 r., dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy zbierają odpady w sposób selektywny, stawka na osobę w roku 2017 wynosi 9 zł.

Chcąc skorzystać z obniżki, rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny winni zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (Referat Podatkowy), bądź do zarządcy nieruchomości.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że w roku 2017 wypłaty gotówkowe na niżej wymienione świadczenia wypłacane będą w Baku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram wypłat gotówkowych na rok 2017 – świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny. Poszczególne świadczenia przysługujące rodzinie, wypłacane będą razem w jednym dniu.

Nazwiska z zakresu A-K: 19.01.2017 r., 20.02.2017 r., 20.03.2017 r., 19.04.2017 r., 18.05.2017 r., 20.06.2017r., 20.07.2017 r., 18.08.2017 r., 20.09.2017 r., 19.10.2017 r., 20.11.2017 r., 18.12.2017 r.

Nazwiska z zakresu L-Ż: 20.01.2017 r., 21.02.2017 r., 21.03.2017 r., 20.04.2017 r., 19.05.2017 r., 21.06.2017r., 21.07.2017 r., 21.08.2017 r., 21.09.2017 r., 20.10.2017 r., 21.11.2017 r., 19.12.2017 r.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji wypłat powyższych świadczeń zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych.