Wyróżniony wpis

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że w roku 2017 wypłaty gotówkowe na niżej wymienione świadczenia wypłacane będą w Baku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram wypłat gotówkowych na rok 2017 – świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny. Poszczególne świadczenia przysługujące rodzinie, wypłacane będą razem w jednym dniu.

Nazwiska z zakresu A-K: 19.01.2017 r., 20.02.2017 r., 20.03.2017 r., 19.04.2017 r., 18.05.2017 r., 20.06.2017r., 20.07.2017 r., 18.08.2017 r., 20.09.2017 r., 19.10.2017 r., 20.11.2017 r., 18.12.2017 r.

Nazwiska z zakresu L-Ż: 20.01.2017 r., 21.02.2017 r., 21.03.2017 r., 20.04.2017 r., 19.05.2017 r., 21.06.2017r., 21.07.2017 r., 21.08.2017 r., 21.09.2017 r., 20.10.2017 r., 21.11.2017 r., 19.12.2017 r.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji wypłat powyższych świadczeń zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Pelplinie
(ul. Mickiewicza 23, 83-130 Pelplin)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 23 lutego 2017 r. w PKPS Oddział Pelplin, będzie można odebrać żywność w godzinach od 8:00 do 12:00.

W nowym asortymencie znajdują się:

  1. szynka drobiowa – 9 puszek na osobę

  2. szynka wieprzowa – 1 puszka na osobę

  3. pasztet wieprzowy – 1 puszka na osobę

Koordynator PKPS Gdańsk
Oddział Pelplin – Daniela Langowska

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Pelplinie
(ul. Mickiewicza 23, 83-130 Pelplin)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 lutego 2017 r. będzie można odebrać ser żółty (na 1 osobę 6 kostek).

Osoby/rodziny, które już otrzymały część przyznanej puli sera, proszone są o odebranie pozostałych przynależnych kostek sera.

Koordynator PKPS Gdańsk
Oddział Pelplin – Daniela Langowska

Podwyższenie kryteriów w Podprogramie 2016 r.- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gdańsku Oddział w Pelplinie
(Pelplin ul. Mickiewicza 23)

uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Pelplin, że od stycznia 2017r. podwyższone zostały kryteria w Podprogramie 2016 r. – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą obecnie:
– 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas 951 zł)
– 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Osoby/rodziny, które dotąd nie korzystały z pomocy żywnościowej a chcące ją otrzymać , proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 7/1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. Do otrzymania pomocy niezbędne jest skierowanie z MOPS wystawione w oparciu o powyższe kryteria dochodowe.

Termin wydawania nowego asortymentu (mleko i ser żółty)

– 26 stycznia 2017 r.
– 27 stycznia 2017 r.

Nabór wniosków

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2017 r. można składać do dnia 10.02.2017 r. godz. 14:00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wzór wniosku w formacie doc.
Wzór wniosku w formacie pdf.

Przewodniczący Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Tomasz Czerwiński