Wyróżniony wpis

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że w roku 2020 wypłaty gotówkowe na niżej wymienione świadczenia wypłacane będą w Banku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram wypłat gotówkowych na rok 2020 – świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny. Poszczególne świadczenia przysługujące rodzinie, wypłacane będą razem w jednym dniu.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji wypłat powyższych świadczeń zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych.

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia od 1 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie wznawia funkcjonowanie w pełnym zakresie
z ograniczeniami wynikającymi z rekomendacji Inspekcji Sanitarnej.

Poniżej zamieszczamy zasady w celu właściwej obsługi interesantów.

  1. Interesanci wchodzą do ośrodka pojedynczo. Osoby oczekujące przebywają na zewnątrz budynku
  2. Interesant wchodzący do ośrodka:

a) ma założoną maseczkę,
b) ma mierzoną temperaturę,
c) dezynfekuje dłonie.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w czerwcu 2020 r.:
A-J  02-06-2020 r.
K-P 03-06-2020 r.
R-Ż 04-06-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w czerwcu 2020 r.:
1. buraczki
2. koncentrat pomidorowy
3. filet z makreli
4. powidła śliwowe
5. ryż
6. makaron jajeczny
7. makaron kukurydziany
8. cukier
9. gołąbki w sosie pomidowowym
10. olej rzepakowy

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w maju 2020 r.:
A-J  19-05-2020 r.
K-P 20-05-2020 r.
R-Ż 21-05-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w w maju 2020 r.:
1. buraczki
2. koncentrat pomidorowy
3. filet z makreli
4. powidła śliwowe
5. ryż

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w maju 2020 r.:
A-J  11-05-2020 r.
K-P 12-05-2020 r.
R-Ż 13-05-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w w maju 2020 r.:
1. groszek z marchewką
2. olej rzepakowy
3. mleko UHT
4. filet z makreli

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.