Wyróżniony wpis

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

  KOMUNIKAT
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2020/2021

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Pelplin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

Czytaj dalej

Wyróżniony wpis

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że w roku 2020 wypłaty gotówkowe na niżej wymienione świadczenia wypłacane będą w Banku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram wypłat gotówkowych na rok 2020 – świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny. Poszczególne świadczenia przysługujące rodzinie, wypłacane będą razem w jednym dniu.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji wypłat powyższych świadczeń zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych.

INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Pelplinie informuje, że wnioski w sprawie świadczenia „Dobry Start 300+”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych od 31 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Dodatkowo informujemy, że w godzinach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie obowiązują przerwy organizacyjne:
Pon. Wt. Czw. 11:15 – 11:45
Śr. 12:00 – 12:30
Pt. 10:30 – 11:00