Wyróżniony wpis

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że w roku 2017 wypłaty gotówkowe na niżej wymienione świadczenia wypłacane będą w Baku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram wypłat gotówkowych na rok 2017 – świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny. Poszczególne świadczenia przysługujące rodzinie, wypłacane będą razem w jednym dniu.

Nazwiska z zakresu A-K: 19.01.2017 r., 20.02.2017 r., 20.03.2017 r., 19.04.2017 r., 18.05.2017 r., 20.06.2017r., 20.07.2017 r., 18.08.2017 r., 20.09.2017 r., 19.10.2017 r., 20.11.2017 r., 18.12.2017 r.

Nazwiska z zakresu L-Ż: 20.01.2017 r., 21.02.2017 r., 21.03.2017 r., 20.04.2017 r., 19.05.2017 r., 21.06.2017r., 21.07.2017 r., 21.08.2017 r., 21.09.2017 r., 20.10.2017 r., 21.11.2017 r., 19.12.2017 r.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji wypłat powyższych świadczeń zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych.

AKCJA ZIMA

ulotka zima 2017 mops

      Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zwraca się z prośbą, abyśmy podczas nadchodzącej zimy nie przechodzili obojętnie obok ludzi bezdomnych, samotnych oraz ludzi starszych. Pamiętajmy, że nie wszystkie osoby radzą sobie w trudnych oraz kryzysowych sytuacjach i nasza pomoc, interwencja może pomóc przetrwać trudne i ciężkie chwile, a nawet uratować komuś życie.

Placówki udzielające pomocy dla osób bezdomnych w województwie pomorskim: tutaj
Pod bezpłatnym numerem 987 uzyskać można informacje o wolnych miejscach w noclegowniach.

      Pamiętajmy także o okresowych i regularnych przeglądach naszych instalacji grzewczych oraz urządzeń gospodarstwa domowego (kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe,olejowe, kuchenki gazowe) aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla czyli czadem. W miarę naszych możliwości zamontujmy w naszych gospodarstwach domowych czujniki tlenku węgla, gdyż jest on bezwonny, a czujnik może nas uratować przed tragedią.

Gminne telefony alarmowe:

58 536 12 47 – MOPS Pelplin
58 536 12 61 – Urząd Miasta i Gminy Pelplin
58 536 12 61 – Straż Miejska
58 536 12 16 – PELKOM

Telefony alarmowe:

112 – alarmowy ogólny
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie

Pamiętajmy i pomagajmy.