Archiwum autora: MOPS Pelplin

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w grudniu 2018 r.:
A-J  10-12-2018 r.
K-P 11-12-2018 r.
R-Ż 12-12-2018 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w grudniu 2018 r.:
1. filet z makreli
2. olej rzepakowy
3. makaron jajeczny
4. makaron kukurydziany
5. groszek z marchewką
6. szynka drobiowa
7. szynka wieprzowa
8. pasztet drobiowy

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki wydawane będą wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w związku z prowadzeniem na terenie naszego powiatu Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej informuje o bezpłatnych szczepieniach przeciw pneumokokom.

Beneficjentami programu mogą być osoby w wieku powyżej 65. roku życia, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka. W pierwszej kolejności są to osoby, które chorują przewlekle na schorzenia dolnych dróg oddechowych oraz są mieszkańcami powiatu tczewskiego.

Program został opracowany w celu zapobiegania zachorowaniom na inwazyjną chorobę pneumokokową poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom wśród populacji objętej programem. W województwie pomorskim od wielu lat obserwowana jest najwyższa zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce. Duża liczba zachorowań, często kończących się zgonem, dotyczy osób starszych.

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom realizowane są przez ZOZ Medical Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne przy ul. Wojska Polskiego 5 A w Tczewie. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr tel. 58 501 01 21 (poniedziałek-piątek od 10.00-15.00). Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości oraz zaświadczenia potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację, na podstawie której będzie można potwierdzić tą przynależność.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o ogłoszeniu zamówienia na usługi społeczne „Świadczenie usług opiekuńczych w mieście i gminie Pelplin, dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, w miejscu ich zamieszkania w roku 2019 ”.
Dodatkowe informacje i pliki do pobrania: tutaj.