Archiwa autora: MOPS Pelplin

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

g-x-62826x201505061126300-1456177537

  

      Uprzejmie informujemy, że nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny przypada na okres od października 2017 r. do września 2018 r.

      Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy rozpocznie się od 1 sierpnia 2017 r.  Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie bądź drogą elektroniczną. Wzory wniosków dostępne są w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Godziny urzędowania MOPS

Ośrodek czynny jest w:
Poniedziałek, wtorek, czwartek – od godz. 7:30 do godz. 15:30
Środa – od godz. 7:30 do godz. 16:00
Piątek – od godz. 7:30 do godz. 15:00

POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ

policjant_plakat

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w jubileuszowej

X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”

służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2017 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie X edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2017 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas centralnych obchodów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gdańsku
Oddział w Pelplinie

(Pelplin, ul. Mickiewicza 23, tel. 58 536 15 75)

uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Pelplin, że od dnia 04 maja 2017 r. w siedzibie PKPS Oddział Pelplin, przy ul. Mickiewicza 23, będzie można odbierać żywność w godzinach od 8:00 do 12:00.

W nowym asortymencie znajdują się:

1. cukier biały
2. olej

Koordynator PKPS Gdańsk

Oddział Pelplin – Daniela Langowska