Godziny urzędowania MOPS

Ośrodek czynny jest w:

Poniedziałek, wtorek, czwartek       od godz. 7.30 do godz. 15.30

Środa                                                od godz. 7.30 do godz. 16.00

Piątek                                               od godz. 7.30 do godz. 15.00

Dyrektor Ośrodka  – przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.

Dział Pomocy Społecznej

  1. Pracownicy socjalni pracujący w rejonach opiekuńczych przyjmują interesentów od 7.30 do godz. 11.00. (od godz. 11.00,  praca w rejonach opiekuńczych).
  2. Pracownicy socjalni dyżurujący, przyjmują interesantów w godzinach pracy Ośrodka od godz. 11.00

Dział Świadczeń Socjalnych – przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.

Dział Księgowo – Administracyjny –  przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.