INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że w roku 2019 wypłaty gotówkowe na niżej wymienione świadczenia wypłacane będą w Banku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram wypłat gotówkowych na rok 2019 – świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny. Poszczególne świadczenia przysługujące rodzinie, wypłacane będą razem w jednym dniu.

Nazwiska z zakresu A-K: 21.01.2019 r., 21.02.2019 r., 21.03.2019 r., 18.04.2019 r., 21.05.2019 r., 18.06.2019 r., 18.07.2019 r., 21.08.2019 r., 19.09.2019 r., 21.10.2019 r., 21.11.2019 r., 17.12.2019 r.

Nazwiska z zakresu L-Ż: 22.01.2019 r., 22.02.2019 r., 22.03.2019 r., 19.04.2019 r., 22.05.2019 r., 19.06.2019 r., 19.07.2019 r., 22.08.2019 r., 20.09.2019 r., 22.10.2019 r., 22.11.2019 r., 18.12.2019 r.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji wypłat powyższych świadczeń zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych.