Archiwum kategorii: Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od 1 Lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków. Nie dotyczy to świadczeń wychowawczych tzw. 500+, ponieważ świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021  dla świadczeń rodzinnych oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2020 r., a od 1 sierpnia 2020 r.  dodatkowo w formie papierowej.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTALE: EMP@TIA, ePUAP, BANK.

Świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

Fundusz alimentacyjny

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosi ono 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzono zasadę przyznawania świadczeń w systemie „złotówka za złotówkę”.

 

 

 

DOBRY START 300+

Złóż wniosek o świadczenie ,,Dobry start” 300 +

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej.

Tylko portal ,,Empatia” (http://empatia.mpips.gov.pl/) oferuje usługę złożenia wniosku przez Internet nie tylko o świadczenie dobry start, ale także na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

Abyś mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu ,,Dobry start” za pomocą portalu ,,Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu ,,Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: (http://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Uwaga!

Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, dlatego rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, osoby uczące się będącymi osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio
w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTALE: EMP@TIA, ePUAP, BANK.

Ponieważ:

-można je wysłać z dowolnego miejsca,

-bez przychodzenia do Ośrodka,

-bez oczekiwania w kolejce,

– wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

INFORMACJA DOT. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje, że wypłaty gotówkowe świadczeń (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze) za czerwiec 2020 r. odbędą się w Banku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z harmonogramem.

A-K 22 czerwca 2020 r.

L-Ż 23 czerwca 2020 r.

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia od 1 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie wznawia funkcjonowanie w pełnym zakresie
z ograniczeniami wynikającymi z rekomendacji Inspekcji Sanitarnej.

Poniżej zamieszczamy zasady w celu właściwej obsługi interesantów.

  1. Interesanci wchodzą do ośrodka pojedynczo. Osoby oczekujące przebywają na zewnątrz budynku
  2. Interesant wchodzący do ośrodka:

a) ma założoną maseczkę,
b) ma mierzoną temperaturę,
c) dezynfekuje dłonie.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w czerwcu 2020 r.:
A-J  02-06-2020 r.
K-P 03-06-2020 r.
R-Ż 04-06-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w czerwcu 2020 r.:
1. buraczki
2. koncentrat pomidorowy
3. filet z makreli
4. powidła śliwowe
5. ryż
6. makaron jajeczny
7. makaron kukurydziany
8. cukier
9. gołąbki w sosie pomidowowym
10. olej rzepakowy

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.