Archiwum kategorii: Komisja alkoholowa – ogłoszenia

Nabór wniosków 2018

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności poprzez sport, kulturę. Wnioski na 2018 r. można składać do dnia 09.02.2018 r. godz. 15:00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wniosek do pobrania

Nabór wniosków

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2017 r. można składać do dnia 10.02.2017 r. godz. 14:00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wzór wniosku w formacie doc.
Wzór wniosku w formacie pdf.

Przewodniczący Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Tomasz Czerwiński

Nabór wniosków

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2016 r. można składać od dnia 19.01.2016 r. do dnia 31.01.2016 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Przewodniczący Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych