Archiwum kategorii: Komisja alkoholowa – ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze wniosków.

      Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2014 r. można składać od dnia 01.11.2013 r. do dnia 31.01.2014 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

     

 

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Maria Pańczyk

Ogłoszenie o naborze wniosków

     Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2013 r. można składać do dnia 30.IX.2013 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1 osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

      Po każdym kwartale rozpatrzone wnioski zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej MOPS Pelplin w zakładce Komisji.

 

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Maria Pańczyk

 

Pomoc psychologiczna

     Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w punkcie konsultacyjnym przy Pl. Grunwaldzkim 2 przyjmuje psycholog. W sprawie ustalenia terminów konsultacji psychologicznych należy zgłaszać się do pracowników MOPS telefonicznie pod nr 58-536-12-47 lub osobiście.