Archiwum kategorii: Aktualności

DOBRY START 300+

Złóż wniosek o świadczenie ,,Dobry start” 300 +

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej.

Tylko portal ,,Empatia” (http://empatia.mpips.gov.pl/) oferuje usługę złożenia wniosku przez Internet nie tylko o świadczenie dobry start, ale także na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

Abyś mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu ,,Dobry start” za pomocą portalu ,,Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu ,,Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: (http://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Uwaga!

Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, dlatego rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, osoby uczące się będącymi osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio
w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTALE: EMP@TIA, ePUAP, BANK.

Ponieważ:

-można je wysłać z dowolnego miejsca,

-bez przychodzenia do Ośrodka,

-bez oczekiwania w kolejce,

– wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

INFORMACJA DOT. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje, że wypłaty gotówkowe świadczeń (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze) za czerwiec 2020 r. odbędą się w Banku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z harmonogramem.

A-K 22 czerwca 2020 r.

L-Ż 23 czerwca 2020 r.

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia od 1 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie wznawia funkcjonowanie w pełnym zakresie
z ograniczeniami wynikającymi z rekomendacji Inspekcji Sanitarnej.

Poniżej zamieszczamy zasady w celu właściwej obsługi interesantów.

  1. Interesanci wchodzą do ośrodka pojedynczo. Osoby oczekujące przebywają na zewnątrz budynku
  2. Interesant wchodzący do ośrodka:

a) ma założoną maseczkę,
b) ma mierzoną temperaturę,
c) dezynfekuje dłonie.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w czerwcu 2020 r.:
A-J  02-06-2020 r.
K-P 03-06-2020 r.
R-Ż 04-06-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w czerwcu 2020 r.:
1. buraczki
2. koncentrat pomidorowy
3. filet z makreli
4. powidła śliwowe
5. ryż
6. makaron jajeczny
7. makaron kukurydziany
8. cukier
9. gołąbki w sosie pomidowowym
10. olej rzepakowy

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.