POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w czerwcu 2021 r.:

A-J  21-06-2021 r.
K-P 22-06-2021 r.
R-Ż 23-06-2021 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. olej rzepakowy
2. mleko UHT
3. herbatniki maślane
4. fasolka po bretońsku
5. szynka drobiowa
6. szynka wieprzowa
7. miód nektarowy
8. filet z makreli
9. groszek z marchewką
10. pasztet drobiowy
11. koncentrat pomidorowy
12. buraczki
13. powidła śliwkowe
14. cukier

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w czerwcu 2021 r.:

A-J  08-06-2021 r.
K-P 09-06-2021 r.
R-Ż 10-06-2021 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. olej rzepakowy
2. mleko UHT
3. herbatniki maślane
4. fasolka po bretońsku
5. szynka drobiowa
6. szynka wieprzowa
7. kasza jęczmienna
8. filet z makreli
9. groszek z marchewką
10. pasztet drobiowy

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu

LISTA RANKINGOWA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin nr 31/2021 z dnia 25.02.2021 r., przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pelplin w 2021 roku.

Szczegóły dostępne w linku wyniki naboru.