KOMUNIKAT

Komunikat
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE

z dnia 27 marca 2020 r.

Działając na podstawie właściwego zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informuję, że od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie czynny będzie w godzinach od 8:00 do 13:00. W celu załatwienia spraw należy się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 58/ 536 12 47 lub za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: poczta@mops.pelplin.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pelplinie

Maciej Laskowski

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzony został dodatkowy podział harmonogramu na godziny wypłat.

Alfabetyczny plan wypłat gotówkowych:
A-J wypłaty w godzinach 10:00-12:00
K wypłaty w godzinach 12:00-14:00

L-P wypłaty w godzinach 10:00-12:00
R-Ż wypłaty w godzinach 12:00-14:00

Ponadto biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko epidemiologiczne zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych w celu realizacji wypłat świadczeń.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w kwietniu 2020 r.:
A-J  01-04-2020 r.
K-P 02-04-2020 r.
R-Ż 03-04-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w kwietniu 2020 r.:
1. koncentrat pomidorowy
2. sok jabłkowy
3. makaron jajeczny
4. szynka drobiowa
5. gołąbki

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.