INFORMACJA

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego z dniem 15 marca 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie zostaje zamknięty.

Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie tylko w szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty pod numerem telefonu:  58 536 12 47

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

W związku z aktualną  sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie zwraca się z prośbą do osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej aby w celu załatwienia wszelkich spraw kontaktowały się telefonicznie pod nr tel. 58 536 12 47 lub e-mail poczta@mops.pelplin.pl. Ograniczeniu podlega także obsługa mieszkańców przez pracowników socjalnych.

Ponadto biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko epidemiologiczne zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych w celu realizacji wypłat świadczeń.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w marcu 2020 r.:
A-J  11-03-2020 r.
K-P 10-03-2020 r.
R-Ż 09-03-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w marcu 2020 r.:
1. cukier biały
2. ryż
3. makaron jajeczny
4. szynka drobiowa

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.